Anne Frank's wereldkaart

Anne Frank_en_schoolplein-cr

Directeur Martijn Staats over de Anne Frankschool:

 Op onze school zitten kinderen met verschillende culturele achtergronden, we willen dat die kinderen samen spelen en leren. We heten niet voor niets de Anne Frankschool. De Anne Frankschool is een middelgrote school met circa 200 kinderen en 20 medewerkers. De school wordt bezocht door kinderen en ouders met zeer diverse achtergronden. Veiligheid en didactisch handelen zijn de pijlers van de school. Een veilige omgeving waar goed geleerd kan worden. Leren doen we met hoofd, hart en handen. Wij geloven erin dat wanneer kinderen met plezier naar school komen er goed geleerd kan worden.

Bij de entree van de school hangen acht klokken met een tijdsaanduiding van de landen waar de kinderen en ouders vandaan komen. Het is een mooi symbool van de diversiteit van de school. Een wereldbeeld op het plein sluit hier mooi bij aan. Een beeld waar kinderen de eenheid van de wereld kunnen aanschouwen. Vanuit dit aandachtspunt is het beeld een krachtig middel op te leren. Leren is leuk.

Op het schoolplein van de Anne Frankschool, randje Kanaleneiland Utrecht, komt een energieopwekkende kunstinstallatie die tevens een speeltoestel is. Het nieuwe kunstproject van Go APE! (stichting KEP) is de HydroPowerPlant (HPP). Dit zijn speeltoestellen die met spierkracht energie opwekken die water oppompen naar een reservoir waar het water als een batterij wordt opgeslagen om daarna elektriciteit op te wekken die gebruikt kan worden in de kunstinstallatie.

In december 2018 is er een gesprek geweest met Rob van den Westen en Remco van Eijkelenborg van SPO-Utrecht (stichting primair onderwijs) over een kunstinstallatie ergens bij een openbare school. Dit heeft geleid tot een oproep in het mededelingenblad van de directeuren van de openbare basisscholen in Utrecht. De directeur Martijn Staats van de Anne Frankschool reageerde met een e-mail en sinds april zijn wij in gesprek en dat heeft geleid tot groen licht voor Anne Frank’s Wereldkaart.

 

Tijdens de oriënterende gesprekken heeft zich het plan gevormd en door te praten over de spierkracht, water en elektriciteit kwamen we uit op de diversiteit op de Anne Frankschool. Dit leidde weer tot aardrijkskundelessen en dan kom je bij een wereldkaart. De wereldkaart wordt niet gebruikt om landen te leren (geografie krijgen ze in groep 7 en 8), maar om kennis van zeeën, rivieren, meren, bergen, oerwouden en woestijnen te ontdekken. De wereldkaart zal ongeveer 2 meter bij 3 meter worden en zal uit diverse soorten metaal worden opgebouwd. Iedere metaalsoort staat voor een geografische structuur, koper voor de oerwouden (koper oxideert naar groen), messing voor de woestijnen, geroest staal voor de bergen enzovoort. De rivieren willen we met ledverlichting aangeven. Alle structuren krijgen een ledlamp en via een computersysteem willen we de namen van de structuren laten horen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/14/zonder-creativiteit-geen-toekomst-a3963768

De kinderen leren samenwerken, vooruit te denken en krijgen extra aardrijkskundige informatie. Bovendien is de techniek in de kunstinstallatie ook een dankbare bron om in de klassen te kunnen gebruiken. De loopton is gekozen omdat het een veilige en eenvoudige manier is om spierkracht van de kinderen om te zetten in energie. De draaibeweging van de loopton zal mechanisch overgebracht worden naar een eenvoudig systeem om het water omhoog te pompen, waarna het water in het opslagreservoir komt en dan via een elektromotor met schoepraden elektriciteit zal opwekken. De elektriciteit wordt gebruikt voor de ledlampen die het transport van water zichtbaar maken en voor de ledlampen in de wereldkaart.

Het audiosysteem zal waarschijnlijk met minicomputers bestuurd worden. De energie voor dit systeem halen we uit de zonnepanelen die op het dak van de school liggen. De lampjes en het geluid zullen willekeurig de verschillende plekken op de wereldkaart laten zien en benoemen. De energie uit de loopton en de waterbatterij is niet voldoende om het computersysteem van energie te kunnen voorzien. Go APE! staat voor duurzame en herwinbare energie, daarmee is uiteraard het gebruik van zonne-energie geen probleem. Het geeft zelfs een extra dimensie aan de hele installatie. Kortom Anne Frank’s Wereldkaart is een leuke en speelse manier voor de leerlingen om kennis te vergaren over de aarde. Ze moeten plannen om de wereldkaart te kunnen gebruiken, ze moeten samenwerken, de ene groep levert de energie en de andere kan de kaart bestuderen.Het schoolplein is ook voor buurtkinderen en bewoners toegankelijk, door de kunstinstallatie zal men, zeker uit nieuwsgierigheid, ook willen zien wat er op het schoolplein gebeurd. Daarmee is de betrokkenheid van de buurt ook een feit en dat is ook weer prettig voor het toezicht op het schoolplein. 

Welke wereldkaart is correct? De meest gebruikte kaartprojectie is de Mercatorkaart ontwikkeld in 1569. Echter de verhoudingen van de landen klopt niet, Europa is te groot, Afrika is te klein. Groenland lijkt even groot als Afrika, maar in werkelijkheid is Afrika 14x groter. Er zijn veel nieuwe projecties ontwikkeld mn in de twintigste eeuw. Naast de Mercatorprojectie is nu de Gall-Petersprojectie veel gebruikt. De Unesco en veel ngo’s pleiten voor dit kaartmodel. De vorm van de landen en de continenten klopt niet maar de oppervlakten van de landen wordt wel goed weergegeven. Op deze website kun je de ware grootte van de landen met elkaar vergelijken en zo de juiste verhoudingen zijn https://thetruesize.com/.Voor de Anne Frankschool willen we de Equal Earthprojectie gaan gebruiken. De reden is dat er veel nationaliteiten op de school zijn en die krijgen zo een beter beeld bij hoe de verhoudingen in grootte eigenlijk is.