Department of Search-USP

 

 Department of Search voor ontmoeting tussen kunst en wetenschap

Kunstenaars en wetenschappers werken samen aan scenario’s voor een Zero Footprint Campus

Hoe kunnen we ons voorbereiden op de dag waarop het Utrecht Science Park een

volledig zelfvoorzienende campus wordt? Met het kunstproject Zero Footprint Campus

wordt een jaar naar dit moment toegewerkt. Kunstenaars en wetenschappers

onderzoeken gezamenlijk hoe om te gaan met schaarste in bijv. voedsel en energie.

Kan schaarste een inspiratie zijn voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van

duurzaam samenleven? Zero Footprint Campus is het eerste project van het door

kunstenaar Melle Smets en ontwerper Cynthia Hathaway opgerichte Department of

Search, waarin kunstenaars en wetenschappers samen werken aan urgente vraagstukken.

 

energiemachine van Melle

Zero Foot Campus

Onder het motto ‘Dit leidt tot niets’ presenteert het Department of Search haar eerste

kunstprogramma: Zero Footprint Campus. Kunstenaars en wetenschappers komen samen

tot verrassende nieuwe inzichten over duurzaamheid en healthy urban living. Grote

vraagstukken die komende jaren hoog op de maatschappelijke agenda staan van stad en

regio Utrecht. Echter, wat verstaan we onder kwaliteit van leven? Gaat het over wat we

willen hebben? Of over wat we nodig hebben? De laatste vraag vertrekt vanuit schaarste in

plaats vanuit overvloed, en vormt het uitgangspunt van het kunstproject. Kunstenaars uit

binnen- en buitenland worden uitgenodigd om de zelfvoorzienende mogelijkheden van het

Utrecht Science Park te onderzoeken of om te reflecteren op schaarsheid,

zelfvoorzienendheid en duurzaamheid.

 

Department of Search is een initiatief van Stichting Aardschap en gemeente Utrecht i.s.m.

Stichting Utrecht Science Park en de verschillende kennisinstellingen. Het programma wordt

mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact.

Go APE! heeft meegedacht over het principe van de spierkrachtinstallatie, The Human Power Plant.